Ambliopia "Ull gandul"

La ambliopia o "ull gandul" és una condició ocular habitualment d'un sol ull, on l'agudesa visual no s'ha desenvolupat al 100% i no hi ha patologia associada que justifiqui la disminució visual.

Algunes vegades s'associa a estrabisme i/o anisometropia (alta diferència de graduació entre ambdós ulls).

Habitualment no presenta simptomatologia, ja que gairebé sempre hi ha un dels dos ulls que hi veu bé, és per això que és molt important descartar-la en infants (des de els 6 mesos d'edat) per assegurar-nos que el sistema visual es desenvolupa correctament.

Quan més aviat es diagnostica, més fàcil és tractar-la (per la plasticitat que tenen les neurones en crear noves vies de connexió), i ensenyar al cervell a poder funcionar correctament amb els dos ulls alhora.

Sigui com sigui, és perfectament tractable amb teràpia visual i/o Syntonic en infants i adults.

És important saber que l'ambliopia no afecta únicament a la visió, sinó que la resta d'habilitats de l'ull també es veuen molt afectades: motilitat, fixació, acomodació, binocularitat, visió en 3D i conseqüentment totes les habilitats viso-perceptives.