Estrabisme

L'estrabisme és una desviació ocular convergent, divergent o vertical.

En la majoria dels casos apareix en edat infantil com a adaptació cerebral per evitar visió doble. El cervell suprimeix una imatge, perdent així la capacitat de veure tridimensionalment (3D).

Gran part dels estrabismes poden ser tractats amb teràpia visual, ensenyant al cervell a treballar coordinament amb els dos ulls, creant una sola imatge i recuperant, en la majoria dels casos, la visió en 3D.

Altres tipus d'estrabismes, generalment en adults, poden ser causats per traumatismes o descompensació del sistema binocular, provocant visió doble.