Problemes Refractius

MIOPIA

Defecte visual associat a visió borrosa de lluny. D'aparició congènita o també pot aparèixer amb l'edat com a conseqüència d'estrès visual, per això és important descartar-la amb nens en edat escolar.

Si el sistema visual té tendència a estressar-se fàcilment la miopia evolucionarà ràpid; a través de la teràpia visual podem ajudar a controlar-la.

 

HIPERMETROPIA

Defecte visual que pot estar associat a visió borrosa tant de lluny com de prop depenent de l'edat i les dioptries.

Pot passar desapercebuda en edat infantil (degut a l'alta capacitat d'enfoc que tenen els nens) provocant cansament visual es activitats de visió propera i en canvis d'enfoc lluny-prop.

 

ASTIGMATISME

Defecte visual generalment congènit associat a visió borrosa tant de lluny com de prop, provocant distorsió de les imatges, mal de cap, ulls vermells,etc.